Megrendeléshez tudnivalók:

A Krila kft. által szervezett szállítások önrakodós, billenő platós, emelőhátfalas, és kézi pakolós   járművekkel történnek telephelytől telekhatárig, megfelelő útviszonyok esetén.

Megrendeléskor a vevő köteles a szállítót pontosan tájékoztatni különösen az útviszonyokról és a   teljesítés helyéhez vezető optimális útvonalról.
Nyilatkozik arról, hogy a szállítási cím milyen méretű gépjárművel időjárástól függetlenül     biztonságosan megközelíthető.
A tájékoztatás elmulasztásából származó többletköltséget a megrendelő köteles megfizetni a szállítónak, illetve az ebből származó kárért felelős.

Ha a szállítás során az áru lerakása az áruátvevő mulasztása miatt meghiúsul- beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra való alkalmatlanságát is- a megrendelő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére.

Behajtási feltételekről:

 • Megfelelő úttest (nincsenek gödrök, kiálló kövek, csatorna fedelek stb.) száraz, nem laza, megfelelő útszerkezet.
 • Elég magas és széles, a behajtásra alkalmas amennyiben a legkisebb sérülést sem okoz a környezet az autóra és az autó a környezetére.
 • A behajtás nem okozhat tűz, robbanás és balesetveszélyt!
 • Ha a fenti feltételek nem állnak fenn, akkor a gépjárművezető KÖTELES MEGTAGADNI a behajtást.

Rakosádi feltételekről:

 • A daruzás a TGK. mellé történő egy letalpalással való lerakodást foglal magába.
 • Területen szétrakás, további daruzás, (födémezés, emeletre rakodás stb.) külön díj ellenében történik.
 • Faáru, betongerendák és födémre pakolás esetén a megrendelő köteles segítő személyt biztosítani a gépjárművezető részére.
 • A kívánt / megrendelt daruzási szolgáltatást a megrendelő egy átvételi elismervény kitöltést követően veszi át, a számla a telephelyre visszaérkezést követően kerül kiállításra.

 Állásidőről:

 • A fuvardíj 20 perc várakozási időt foglal magában. (Továbbiakban díjmentes alapidő.)
 • A díjmentes alapidőn túli állás kiszámlázandó, és a megrendelőt terheli 10.000 Ft+Áfa/ 15 perc díjjal minden megkezdett 15 perc esetében, felső határa maximum 1 óra.
 • Ha a TGK.-nak várhatóan egy óránál többet kell várakoznia a lerakodásra, úgy a gépjárművezető az árut visszaviszi a telephelyre és a kiszállítást teljesítettnek tekinti.

Raklapok visszaszállításáról: 

 • A raklapokat hat hónapig áll módunkban visszavásárolni.
 • Kizárólag egyesével egymásra pakolva, nem összeforgatva, típus szerint külön pakolt sérülésmentes raklapot tudunk visszaszállítani.
 • A sérült raklapot, csak abban az esetben áll módunkban visszavásárolni, amennyiben a raklap sérülése a kiszállításkor fel lett tüntetve a szállítólevélen.
 • A raklapokat egy helyen gyűjtve a fent említett módon úgy kell összekészíteni, hogy a TGK. közvetlenül mellé tudjon állni. A gépjárművezető be tudja azonosítani, és a pakolás a lehető legkevesebb időt vegyen igénybe.
 • A raklapok a Krila Kft telephelyén átválogatásra kerülnek. Itt történik minden esetben a raklapok végleges átvétele, valamint a minőségi besorolása.
 • Az át nem vett selejtes raklapokat 15 munkanapig őrizzük meg, utána megsemmisítésre kerülnek.

Behajtási engedélyről:

 • A korlátozott forgalmú övezetekbe, útszakaszokra, behajtási engedély megléte nélkül a Krila kft. szállítást nem végez
 • Budapest területén a behajtási engedély beszerzésének részleteiről, a kiszállításra kerülő termékek mennyiségének függvényében, az ajánlatkérésre adott válaszunkban tudunk egyértelmű választ adni.
 • Budapesten kívül más városokba történő szállításkor, a behajtási engedély meglétéről, és annak ügyintézéséről a megrendelő gondoskodik.

 Egyéb információk:

Szállító az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. Amennyiben a Szállító külön értesítést küld a Megrendelőnek, akkor a közzététel időpontja Postai küldemény esetén, a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap.

Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést az egyedi Szállítási Szerződésben megadott e-mail címre küld meg az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Megrendelő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális általános szállítási feltételek tartalmának nyomon követése.